Als klant van DENN kunt u inloggen voor telefoonnummers en de tarieven.

De Geschillencommissie Warmtelevering

De Geschillencommissie Warmtelevering behandelt geschillen tussen de consument en de warmteleverancier. De geschillen hebben betrekking op de totstandkoming of uitvoering van leveringsovereenkomsten van warmte. Dit houdt in dat alleen inhoudelijke klachten worden behandeld, geschillen over bijvoorbeeld het niet betalen van facturen vallen hier niet onder.
 
De Geschillencommissie Warmtelevering is onderdeel van de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie.

Procedure

De procedure bij het behandelen van een geschil gaat als volgt:

  • In de meeste gevallen begint de huurder een geschil. Dit kan alleen als de klacht eerst, overeenkomstig de leveringsovereenkomst, bij de warmteleverancier is ingediend. Warmteleveranciers kunnen alleen met toestemming van de huurder een geschil beginnen.
  • Degene die het geschil begint, betaalt een nog vast te stellen klachtengeld. De kosten voor de behandeling van het geschil komen voor rekening van de warmteleverancier.
  • Geschillen worden ingediend met een door de Geschillencommissie vastgesteld vragenformulier.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak met een bindend advies. Daarin staan bijvoorbeeld beslissingen over te betalen (schade)vergoedingen, ontbinden van overeenkomsten of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Gedetailleerde informatie over de procedure is na te lezen in het Reglement Geschillencommissie Warmtelevering. Dit reglement is terug te vinden op de site van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).