Als klant van DENN kunt u inloggen voor telefoonnummers en de tarieven.

In de Algemene Leveringsvoorwaarden is omschreven welke plichten wij als leverancier hebben naar onze klanten en wat wij van onze klanten verwachten. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn juridisch getoetst en voldoen aan de eisen die de Warmtewet daaraan stelt.

De meest recente versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden vindt u hier: