Als klant van DENN kunt u inloggen voor telefoonnummers en de tarieven.

DENN bv is in 2013 opgericht. Lees hier meer over de missie, doelstellingen en andere achtergrondinformatie over het bedrijf:

Missie

“Het leveren van duurzame energie aan bewoners van aangesloten woningcorporaties tegen een redelijk rendement zodat de aangesloten corporaties deze rendementen direct of indirect kunnen inzetten voor het beheersbaar houden van de woonlasten van bewoners.”

Doelstellingen

DENN is opgericht om de volgende doelstellingen te realiseren:

  • Het behalen van een redelijk rendement op de exploitatie van duurzame energiesystemen.
  • Het beheersbaar houden van de woonlasten van huurders.
  • Het samenbrengen van kennis met betrekking tot duurzame energiebronnen om deze kennis in te zetten bij het ontwerp, de realisatie en exploitatie van duurzame energiebronnen.

Taken en activiteiten

De kerntaak van DENN is het exploiteren van de duurzame energiesystemen, welke worden verhuurd aan DENN door de aangesloten woningcorporaties.

Om de exploitatie van duurzame energiebronnen uit te voeren dient DENN verschillende activiteiten te ondernemen. Dit zijn onder meer:

  • Het verzorgen van de levering van warmte, koude en warmtapwater aan de bewoners.
  • Het voeren van een administratie van de exploitaties.
  • Het vaststellen van de huurprijs passend binnen de randvoorwaarden van DENN.
  • Het toezien op het goed functioneren van de installaties en het eventueel verbeteren van de prestaties.
  • Het inkopen van gas en elektra ten behoeve van het duurzame energiesysteem.
  • Het verzorgen van informatie naar en onderhouden van contracten met de stakeholders.
  • Het verzorgen van storingsafhandeling.
  • Het doen van verslaglegging richting de aandeelhouders.

Eén van de doelstellingen van DENN is het vormen van een kennisplatform. Deze kennis kan door middel van een adviesrol reeds in de ontwikkelfase van een duurzaam systeem bij een van de aangesloten woningcorporaties worden ingezet. Daarnaast kan DENN als nevenactiviteit haar kennis inzetten voor het adviseren van niet aangesloten woningcorporaties. Hiertegenover staat vanzelfsprekend een adviesvergoeding.

Ontwikkelingen

Vanuit de beide aandeelhouders is de vraag gesteld de mogelijkheden voor exploitatie van zonne-energie te onderzoeken. De woningcorporatie investeert en de systemen worden verhuurd aan DENN. Verder worden de ontwikkelingen op het terrein van energienotaloze woningen met belangstelling gevolgd. Ook hier zou de rol van DENN als Energie Service Company (ESCO) voor de beide moeders van belang kunnen zijn voor het slagen hiervan. 

Werkorganisatie

DENN BV is een dochteronderneming van Wold & Waard in Leek en De Huismeesters in Groningen. Beide woningcorporaties hebben 50% van de aandelen. DENN heeft een tweehoofdig bestuur dat wordt gevormd door managers afkomstig van beide woningcorporaties.

DENN heeft geen personeel in dienst. Naast de beide managers worden voor de uitvoering van de administratief en technische beheerwerkzaamheden door DENN medewerkers ingehuurd van de aandeelhouders.

Exploitaties

DENN heeft met de aangesloten woningcorporaties exploitatieovereenkomsten gesloten voor een aantal duurzame systemen.