Als klant van DENN kunt u inloggen voor telefoonnummers en de tarieven.

Mensen die een woning huren in één van de wooncomplexen zijn huurder bij woningcorporatie De Huismeesters of Wold & Waard. Met het sluiten van de huurovereenkomst worden zij automatisch klant bij DENN door het sluiten van een individuele leveringsovereenkomst.

Als het om een huurder gaat die een geheel complex huurt (bijvoorbeeld een zorginstelling) wordt in bepaalde gevallen een leveringsovereenkomst gesloten voor het hele complex. In wooncomplexen waar zowel huur- als koopwoningen worden aangeboden worden ook leveringsovereenkomsten gesloten met eigenaar-bewoners en eventueel aanwezige ondernemers.

Met de aangesloten woningcorporaties worden leegstandsovereenkomsten afgesloten om de kosten van energielevering tijdens leegstand van huurwoningen te dekken.

De leveringsovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden sluiten aan bij de regeling die is opgenomen in de Warmtewet. Klanten met een aansluitwaarde groter dan 100kW vallen buiten de Warmtewet. Met met hen wordt een aparte leveringsovereenkomst afgesloten.

Op de leveringsovereenkomst zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.