Als klant van DENN kunt u inloggen voor telefoonnummers en de tarieven.

DENN staat voor Duurzame Energie Noord Nederland. Een samenwerking tussen de woningcorporaties De Huismeesters (Groningen) en Wold & Waard (Leek).

Lees meer: Wij zijn DENN

Wij leveren duurzame energie aan onze klanten.

Lees meer: Wat doen wij?

Mensen die een woning huren in één van de wooncomplexen zijn huurder bij woningcorporatie De Huismeesters of Wold & Waard. Met het sluiten van de huurovereenkomst worden zij automatisch klant bij DENN.

Lees meer: Leveringsovereenkomsten

Om duidelijk te maken wat onze klanten van ons mogen verwachten en wat wij van hen verwachten, hebben wij Algemene Leveringsvoorwaarden opgesteld.

Lees meer: Algemene Leveringsvoorwaarden

DENN gaat zorgvuldig om met uw gegevens, volgens de regels van de AVG. Lees hoe we dat doen.

Lees meer: Uw privacy bij DENN

Op 1 januari 2014 ging de Warmtewet van start. Deze wet geeft regels rondom de levering van warmte aan consumenten. Vanaf 1 november 2015 is het mogelijk om eventuele geschillen voor te leggen aan de Geschillencommissie Warmtelevering. DENN heeft zich met ingang van 1 januari 2016 hierbij aangesloten.

Lees meer: Geschillencommissie

DENN bv is in 2013 opgericht. Lees hier meer over de missie, doelstellingen en andere achtergrondinformatie over het bedrijf:

Lees meer: Achtergrondinformatie