Als klant van DENN kunt u inloggen voor telefoonnummers en de tarieven.

Bekijk de actuele nieuwsberichten over DENN

Jaarlijks stellen wij de vastrecht- en leveringstarieven voor het eerst volgende jaar vast. Dit doen wij binnen de kaders die de Autoriteit Consument en Markt hiervoor vaststelt. Per 1 januari 2019 geeft de Autoriteit Consument en Markt de ruimte het maximale tarief voor warmte met 3,05%, het meettarief met 2,09% en het GJ tarief met 18,38% aan te passen.

De afgelopen paar jaar zijn we er steeds in geslaagd de stijging van de tarieven te beperken.
De prijsontwikkeling voor elektra en gas op de energiemarkt en de door de overheid doorgevoerde stijging van de belastingen over gas en elektra maakt het dit jaar noodzakelijk dat wij de tariefstijgingen van de ACM onverkort doorvoeren. Voor 2019 stijgt daarom:

  • het vastrecht voor warmte met 3,05%;
  • het vastrecht voor de afleverset inclusief meter met 2,09%;
  • het GJ tarief met 18,38%.

Ook het vastrecht voor koude stijgt maar met 1,6%, het verwachte inflatiepercentage over 2018.
Het tarief voor levering van (warm) water, voor zo ver dat niet op de eigen watermeter wordt geregistreerd, is verhoogd overeenkomstig de procentuele stijging van waterbedrijf Groningen.

De voor u van toepassing zijnde tarievenbladen kunt u vinden op de website door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Met ingang van 1 juni 2016 gelden er nieuwe leveringsvoorwaarden voor DENN bv. 

Lees meer: Nieuwe leveringsvoorwaarden